STRÖMSTAD 
     15-17/2 

 

Winter world festival
CarolineAfUgglas
FatimaBremmer
Hannaferm
MonicaIsakstuen
NiklasKallner
Petter
SisterSoul

Strömstad Akademi består av akademiker engagerade i forskning, utveckling, utbildning och information. Akademin är är till stor del virtuell men är lokaliserad till Strömstad och har  lokaler i Strömstads stadshus. Akademin vill säkra att vi i Sverige tar tillvara på alla våra forskningsresurser. Anders Gustavsson är är prorektor för Strömstad Akademi.

Om Anders pågående forskning:

" Jeg deltar i det tverfaglige prosjektet ”Hälsa och miljö” og skriver om helse og miljø på 1800tallet. Det gjelder tilempningen både av skolemedisin og folklig medisin på landsbygda. Prosjektet skal ge ut en antologi i begynnelsen av 2018.
Jeg deltar i det tverfaglige ”Nordiskt nätverk för turismhistoria”. Som oppfølging av en nordisk konferanse i Uppsala i september 2016 skal følgende antologi gis ut i begynnelsen av 2018: När folken upptäckte varandra. Turismhistoriska perspektiv. Red: Wiebke Kolbe, Lasse Kvarnström & Tomas Nilson under medverkan av Anders Gustavsson & Torkel Jansson. Temat for mit kapittel er: ”Turisternas möte med lokalbefolkning i ett förändringsperspektiv”. Undersøkningen strekker seg från det sene 1800-tallet till nåtid.
 Under 2017 gir jeg ut følgende bok på Novus forlag, Oslo:Folkloristic studies in Scandinavia. Personal research experiences and reflections.Den övergripande frågeställningen i boken är: Which role has folkloristics had in my ethnological and culture historical research? What kind of knowledge has folkloristic aspects helped me to produce as a cultural scholar? The study of this book concentrates on four fields of research in which the folkloristic perspective has been of decisive importance. 1) Small narratives in a social context; 2) Rituals; 3) Beliefs; 4) Folklore and Materiality
Prosjektet ”Døden speilet i kulturforskningen” undersøker ritualer og forestillinger om døden i eldre tid og i våre dager.
Prosjektet ”Gravminner som kulturarv. En studie av tekster og symboler” studerer gravminner som kulturelle uttrykk i den tiden de ble satt opp.

Prosjektet ”Nordmenn i møte med Bohuslän” ser nærmere på kulturmøter i grenseområdet mellom Norge og Sverige."

WWF 2019 Countdown